Hats: Marina Skrabovskaya
Photo: Diana Malinvskaya
Style: Sasha Polnyakova 
Model: Dina Zhukovskaya 
MUA: Yulia Krivelyova 
Backstage: Vanya Prischepo 
Assistant: Andrey Cheremisin 
Garment: Fur Garden, Boitsik, 11krstudio

Minsk 2015
Back to Top